3. Lokasi Group Tuisyen

Kelas Group Tuisyen akan diadakan di lokasi yang telah ditentukan (contohnya di rumah tutor itu sendiri, atau di rumah salah seorang pelajar yang bersetuju untuk hos kelas tersebut, atau di tempat-tempat awan yang dibenarkan untuk digunakan, seperti perpuastakaan awam, kafeteria, dewan awam dan sebagainya.