Jadual Waktu Rasmi PT3 2017

Posted on Leave a commentPosted in Peperiksaan

Jadual Waktu Rasmi PT3 Tahun 2017 Jadual waktu rasmi PT3 2017 (Pentaksiran Tingkatan 3) telah dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia (LPM). Seperti yang telah kita sedia maklum, Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) dilaksanakan melalui 3 bentuk penilaian iaitu: Ujian Pelbagai Instrumen (Sejarah dan Geografi) Ujian Lisan (Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Hafazan, dan Lughah Al-Arabiah […]